До уваги суб’єктів господарювання!

До уваги суб’єктів господарювання!

Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області оголошує про відбір бізнес — проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки.


Фінансова підтримка на реалізацію бізнес — проектів надається суб’єктам малого та середнього підприємництва, які зареєстровані у Кіровоградській області:
☑️ безвідсотково на зворотній основі, терміном до 3-х років, для впровадження бізнес-проектів за принципом мікрокредитування, за умови цільового використання коштів, обов’язкового їх повернення та оформлення договорів гарантії повернення коштів;
☑️ на безповоротній основі для здешевлення кредитів, отриманих у банківських установах для впровадження бізнес-проектів, у межах часткової компенсації суми відсотків по кредиту (не більш ніж 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитного договору).
До участі у відборі допускаються бізнес-проекти, які передбачають створення нових робочих місць та відповідають пріоритетним напрямкам регіонального розвитку, зокрема:
☑️ впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;
☑️ виробництво інноваційної продукції, товарів і послуг;
☑️ створення нових або розширення діючих виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;
☑️ створення чи модернізація (реконструкція) овочесховищ;
☑️ розвиток овочівництва, садівництва;
☑️ розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості, зокрема, закладів побутового обслуговування, сільського зеленого туризму тощо;
☑️ створення сімейних ферм, тваринницьких комплексів;
☑️ створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
З переліком документів для участі у відборі та умовами участі можна ознайомитися:
— на сайті «Кіровоградщина бізнесова»;
— у Регіональному фонді підтримки підприємництва у Кіровоградській області за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня Тімірязєва), 84, кімн. 417, 419, ☎️: +38 (0522) 24 08 86, 📧: rfpp@email.ua;
— у департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 402, ☎️: +38 (0522) 36 13 35, 📧: ekonomika@krmr.gov.ua.