Маловисківська районна філія Кіровоградського  обласного  центру зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-серпні  2019 року

Маловисківська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-серпні 2019 року

Ситуація на ринку праці Маловисківського району характеризується постійним попитом на фахівців, на кваліфікованих робітників з інструментом,  професіоналів, спеціалістів сільського господарства  та на працівників сфери торгівлі і послуг.

Станом  на  01 вересня 2019 року  на   обліку   в районній  філії   перебували    1015 безробітних   громадян, з  яких 56% складали  жінки, 30 % – молодь  віком до 35 років, 29% — особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, кожен третій безробітний належав до сільських мешканців.

 Протягом січня-серпня  2019  року статус безробітного мали  2373  осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-серпні 2019 року працевлаштовано  647 безробітних громадян.  Рівень  працевлаштування  безробітних   становив 27,2%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру –219 чол.  Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських  та інших роботах тимчасового характеру склав 9,2%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 248 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив  10,4 % .

Станом на 01 вересня 2019 року кількість вакансій у базі даних районної філії становила  110.

На одну  вакансію  претендувало 9 осіб,  у  тому  числі серед професіоналів – 18 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом –27 осіб, серед фахівців – 25 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 35 осіб, серед технічних службовців –16 осіб,  серед  громадян  без спеціальної підготовки – 39 осіб, а також серед кваліфікованих  робітників   сільського  господарства – 19  осіб.  Але із загальної чисельності вакансій —16 — призначені для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, 32 —  для кваліфікованих медичних працівників, з них – 11 для сесетр медичних.

Станом на 01 вересня  2019  року  637  осіб  отримує  допомогу по безробіттю.