Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради.

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради.

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Смолінської селищної ради «Про утворення конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради від 01.11.2020 року за № 72-р

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «СЦПМСД» Смолінської селищної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 26223, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт Смоліне , вулиця  Казакова, 70

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний).

Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради (надалі- Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є підвищення рівня надання медичної допомоги та   збереження здоров’я населення, що постійно проживає на території  Смолінської ОТГ, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради затверджено рішенням сесії селищної ради від 10.04.2020 №429

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради  на 2020 рік складають:

Загальний фонд – 169184.00 грн.

Спеціальний фонд – 17766.00 грн.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з  03.11.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 16.11.2020 року, 17.00 год. включно.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 26223, смт Смоліне вул.Казакова,39 (приймальна голови Смолінської селищної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок — тел. 5-45-25,

е-mаіі: smolino_possovet@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості — повна (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії — 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Вимоги до претендента: 

— повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

— проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з  наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;

— підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

— наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

— стаж роботи за фахом – не менше 5  років.

 

Вільне володіння державною мовою, знати чинне законодавство про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

  • конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 

Дата проведення конкурсу:

26.11.2020 року о 14.00 год. — засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 

26.11.2019 року о 14.30 год. — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: приміщення Смолінської селищної ради, актовий-зал, 2-й поверх.

смт. Смоліне , вул.Казакова, 39,