Представників яких професій найбільше серед зареєстрованих безробітних Кіровоградщини?

Представників яких професій найбільше серед зареєстрованих безробітних Кіровоградщини?

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних  22,8% були зайняті  у сільському, лісовому та рибному господарстві; 17,0% – у торгівлі та ремонті; 15,1% – у державному управлінні; 13,4% – у переробній промисловості; 5,6% – у транспорті; 5,4% – у охороні здоров’я тощо.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 6,7 тис. грн. (на відповідну дату 2019 року – 5,4 тис. грн.), у 77,4% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на фахівців (7,6%), працівників сфери торгівлі і послуг (8,8%), професіоналів (11,9%), робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (24,1%) та кваліфікованих робітників з інструментом (25,8%).

 

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості