Нормативні акти

 

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні нормативно-правові акти.
Закони — це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами (у нашій державі — Верховною Радою України), мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини.
Закони зазвичай поділяються на конституційні та звичайні.
Підзаконні нормативно-правові акти — результат нормотворчої діяльності компетентних органів держави (їх посадових осіб) та уповноважених на те державою громадських об’єднань. Такі акти зазвичай розвивають чи деталізують окремі положення законів.
Розрізняють такі види підзаконних нормативно-правових актів залежно від суб’єктів, що їх видали:
  • нормативні акти Президента України
  • нормативні акти Кабінету Міністрів України
  • нормативні акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим
  • нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом
  • нормативні акти місцевих державних адміністрацій
  • нормативні акти органів місцевого самоврядування
  • нормативні акти відділів та управлінь відповідних центральних органів на місцях
  • нормативні акти керівників державних підприємств, установ, організацій на місцях
  • інші підзаконні нормативні акти.

Стаття 73.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Обов’язковість актів і законних вимог органів  та посадових осіб місцевого самоврядування

     1. Акти ради,  сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради,  виконавчого комітету сільської,  селищної, міської,  районної у місті (у разі її створення) ради,  прийняті в межах наданих їм повноважень,  є обов’язковими для виконання всіма
розташованими  на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями    громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими  особами, а також  громадянами,  які постійно або тимчасово проживають на відповідній території