Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

Інспектор з військового обліку та бронювання

Голуб Ольга Миколаївна

Народилася 1 березня 1968 року в с. Хмельове Маловисківського р-ну, Кіровоградської обл.  Громадянка України.

У 1985 році  закінчила Смолінську загальноосвітню школу  №1.

З 1987 року працювала в Смолінській загальноосвітній школі №3.

З 1988 року — керівником гуртка в Смолінському дитячо-юнацькому центрі.

З 2006 року по березень 2018 року  — бібліотекарем Смолінської загальноосвітньої школи №3 (Смолінське НВО).

З березня 2018 року працює інспектором з військового обліку та бронювання (веде облік військовозобов’язаних, офіцерів запасу та призовників).

Інспектор з військового обліку та бронювання

Руда Олена Вікторівна

Народилася 9 грудня 1985 року в смт. Новоархангельск, Кіровоградської обл. Громадянка України.

У 1999 році закінчила Смолінську загальноосвітню школу  №2.

У 2006 році закінчила Кіровоградський кібернетико-технічний коледж. Здобула диплом бакалавра за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». У 2007 році  закінчила Криворізький технічний університет. Здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

З  січня 2012 року працює інспектором з військового обліку та бронювання (веде облік військовозобов’язаних, офіцерів запасу та призовників)

1. Загальні положення

Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом Директора.

У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством керується законодавством України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника відділу кадрів.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті.

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подає ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів.

2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк вносить ці зміни до особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати у семиденний строк.

2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб.

2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час.

2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.9. В 15-денний термін оформлює бронювання вперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік, тощо), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

2.10. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.11. Подає щороку в грудні до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат.

2.12. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.

2.13. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу).

2.14. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це військові комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку.

2.15. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.

2.16. Веде Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.

2.17. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (форма № 6-б).

2.18. Щорічно подає керівникові підприємства доповідь про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних.

2.19. Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.